שכר טרחה ואופן עבודה

שיטת ההתקשרות של משרדינו בייצוג מול רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי היא "שכר לפי תוצאות" – דהיינו שכ"ט נגזר מן הסכומים אותם הצלחנו לחסוך ו/או להשיב בפועל עבור הלקוח.
 
שכר  הטרחה כולל בדיקת זכאות הלקוח להחזרים כספיים מרשויות המס, איתור ואיסוף החומר במשרדי הלקוח, עיבודו, הגשת דרישה מפורטת  לרשויות המס הרלוונטיות, ומעקב עד לקבלת הכספים בפועל.

היתרונות שלנו

ביטוח לאומי%

מיסוי שכר עבודה

תחום המיסוי בכלל ומיסוי שכר העבודה בפרט, הינו תחום דינאמי  החלים בו שינויים רבים, הן בחקיקה והן בפסיקה. נדרשת מיומנות רבה בהתנהלות אופטימאלית של מערכות השכר בארגון על מנת לחסוך  בעלויות השכר ולא להימצא במצב בו מצויים רבים מהמעסיקים במשק הנושאים בעלויות שכר גבוהות מעבר לנדרש בהן על פי הדין.

הצוות המקצועי המלווה את עבודת המשרד מונה אנשי מקצוע בעלי ניסיון ומיומנויות בבדיקת מערכות שכר ובטיפול בסוגיות הרלוונטיות ללקוח.

איסוף הנתונים נעשה בתיאום מראש עם הלקוח, ללא הפרעה למהלך העבודה הרגיל של אנשי הכספים ותוך שמירה על חיסיון המידע.
 
אנו מאמינים כי שילוב הידע, ההבנה מעמיקה של מערכות השכר והניסיון מקצועי שנרכש במהלך השנים, כל אלו הביאו לשיעורי הצלחה גבוהים בהיקף החזרי תשלומי יתר שהושבו ללקוחותינו.

בין לקוחות משרדינו נמנים ארגונים וחברות מהמובילות במשק הישראלי כגון בנקים ומוסדות פיננסים, חברות ממשלתיות, מלכרי"ם,  חברות תקשורת, אוניברסיטאות, חברות תעשייתיות, חברות היי טק, מוסדות רפואיים, ועוד

תחום הגבייה ממעסיקים - ביטוח לאומי

הנושאים המטופלים על ידי משרדנו הנם ברובם נושאים תקדימיים בהם כמטעם ולא קיימת פסיקה , במרבית המקרים מדובר בכשלים שהשתרשו במהלך השנים בפעילות הגבייה ממעסיקים ובהנחיות פנימיות העומדות בניגוד להוראות חוק הביטוח הלאומי , בהקשר זה ועל מנת להביא את הכשלים הנטענים להכרעה שיפוטית מחייבת , הגיש משרדנו מספר עתירות מנהליות על פי חוק חופש המידע כנגד המוסד לביטוח לאומי בהן חויב הביטוח הלאומי לחשוף מידע רב הנוגע להנחיות פנימיות, פרוטוקולים, חוות דעת, פרסומים פנימיים ותכתובות הנוגעות לפעילות הביטוח הלאומי בגבייה ממעסיקים ובביקורות הניכויים שמבצע הביטוח הלאומי אצל המעסיקים.

לאחרונה קבע בית המשפט המחוזי (ת.א. 8279-06-10 מד"א נגד הביטוח הלאומי) כי הביטוח הלאומי ישיב למגן דוד אדום, שיוצג ע"י משרדנו, תשלומי יתר לתקופה רטרואקטיבית של כ-20 שנה.

ביחס לביקורות הניכויים, הגיש משרדנו בג"ץ  (בג"ץ 2300/15 נס טכנולוגיות נגד הביטוח הלאומי ואח') בעקבותיו הקים הביטוח הלאומי מנגנון ערר על פי החוק ולאחר כעשרים שנה מינה  וועדת שומה בפניהן יכולים המעסיקים לדון בערר על חיובי דמי ביטוח וקנסות בביקורות ניכויים . עם הקמת וועדות השומה השתנו הכללים ויש לנמק באופן מקצועי ומיטבי את הטיעונים בערר, לשם כך נדרשת מיומנות וידיעה מעמיקה של הוראות החוק והפסיקה על מנת להצליח בטיעונים בערר בין בפני וועדת השומה ובין בפני בית הדין לעבודה על החלטת וועדת השומה ,במטרה להפחית את סכומי החיובים בביקורות הניכויים.

בימים אלו מייצג משרדנו מעסיקים שונים בהליכים משפטיים בהם עולות סוגיות הנוגעות בעיקרן לחיובי מעסיקים בדמי ביטוח ובקנסות בטענה לאי חוקיות בפעילות הביטוח הלאומי בחיובים שונים במסגרת ביקורות ניכויים.

בהליכים משפטיים שונים שהסתיימו, התרענו על חוזרים בלתי חוקיים לפיהם פועל הביטוח הלאומי במשך שנים, בפסקי הדין בהליכים אלו הורה בית הדין על ביטול החוזרים בשל אי החוקיות שלהם, כך לדוגמה ביטל בית הדין הארצי חוזר לפיו נקבע כי לא תשולם גמלת הבטחת הכנסה למבוטח המקבל סיוע מבני משפחתו לתשלום דמי שכירות, חוזר נוסף בוטל ע"י בית הדין לעבודה בו נקבעו  כללים העומדים בניגוד לחוק ולדין הכללי כתנאי להחזר  דמי ביטוח ששולמו ביתר במקרים של שינוי מעמד המבוטח או אי הכרה בדיעבד במעמד כעובד שכיר של עובדים המועסקים אצל קרובי משפחה.

במסגרת פעילותנו הציבורית פרסמנו מאמרים בעיתונות היומית והכלכלית , בוועדת העבודה והרווחה לתיקוני חקיקה כגון תוספת ריבית בהחזר תשלומי יתר, וכן דיון בוועדה לפניות הציבור בנושא העדר פעילות של מועצת הביטוח הלאומי- בעקבותיו חידשה מועצת הביטוח הלאומי את פעילותה בתחומים שונים כגון פיקוח וביקורת על פעילות הביטוח הלאומי.

 

בשנת 2014 פנה משרדנו למשרד מבקר המדינה והתריע על כשלים חמורים הקיימים בפעילות הגבייה בביטוח הלאומי- שנה לאחר מכן, פרסם משרד מבקר המדינה דו"ח חמור לשנת 2015 על הכשלים בפעילות אגף הגבייה בביטוח הלאומי.

פעילויות אלו ואחרות  אותן יזם משרדנו הובילו לתיקון חלק מהכשלים סוגיות הנוגעות למעסיקים ולהשבת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי בהיקף של עשרות מיליוני שקלים למעסיקים ולעובדים השכירים שנמצאו זכאים להם על פי הדין.


נושאים נוספים בפעילות המשרד:

  • ביקורות ניכויים- ייצוג חברות ומעסיקים מול מס הכנסה והביטוח הלאומי בדיוני שומות בביקורות ניכויים.
  • דיני מסים- ייצוג מול מס הכנסה ומע"מ
  • בתחום האזרחי- ייצוג בתחום דיני חוזים, נזיקין, דיני עבודה
  • בתחום הפלילי- עבירות צווארון לבן , הלבנת הון, דיני ניירות ערך
  • משפט מינהלי- ייצוג מול הרשויות השונות במחלוקות בין האזרח לרשות
  •  הגשת עתירות מנהליות, הגשת בג"צים
  • תביעות ייצוגיות
  • עתירות מנהליות עפ"י חוק חופש המידע 

קבע פגישת יעוץ ללא התחייבות, עכשיו!

ייעוץ בנושא ייצוג מול הביטוח הלאומי ומס הכנסה לחברות ומעסיקים, עתירות מנהליות, עתירות בג"ץ, תביעות ייצוגיות וייצוג בבתי דין בתחום יחסי עובד מעביד, זכאות לקצבאות וגמלאות ועוד.
כלי נגישות