ביטוח לאומי יחזיר למד"א כ-3.5 מיליון שקל

ביטוח לאומי יחזיר למד"א 3.5 מיליון שח

ביטוח לאומי יחזיר למד"א כ-3.5 מיליון שקל

משנת 1990 שילם מד"א דמי ביטוח בריאות וביטוח לאומי עבור עובדים ששהו בחופשת מחלה עקב תאונת עבודה, אף שהיה פטור. השופטת קיבלה את תביעתו למרות הטענה שההחזר יפגע בתקציב: "ספק רב האם היה מקובל על המל"ל שתימנע ממנו השבת כספים ששילם ביתר".     

בתביעה שהגיש מגן דוד אדום ב-2010, באמצעות עוה"ד יפית מנגל ובת-שבע אדיב, נטען כי על הביטוח הלאומי להשיב לו כ-3.5 מיליון שקלים.

לטענת הארגון, משנת 1990 ועד ל-2008 הוא שילם עבור עובדיו ששהו בחופשת מחלה עקב פגיעה בעבודה דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, בעוד שעל פי המצב החוקי ששרר אז, הוא היה פטור מתשלומים אלה. לטענתו, גביית הסכומים ביתר מהווה "התעשרות שלא כדין" מצד הביטוח הלאומי המחייבת אותו בהשבתם.

הביטוח הלאומי הסביר בתשובה, באמצעות עו"ד יורם ל. כהן, כי מדובר בטעות הידועה לו מזה שנים. לדבריו, על רקע תלונות מעסיקים בהקשר הזה הוא פיתח ב-2010 "מערכת אוטומטית" שהייתה אמורה לפתור את נושא ההחזרים. מעסיקים רבים השתמשו במערכת וקיבלו החזרים אך מד"א בחר שלא לעשות כן.

בנסיבות אלה, גם אם שולמו סכומים ביתר יש לפטור אותו מהשבה "מטעמי צדק" שכן הוא "גוף ציבורי הממומן מכספי ציבור ומחזיק במשאבים משמעותיים" ו-"לא מדובר בתשלום יתר הנובע מדרישות המוסד אלא מהתנהגות רשלנית של התובע שעליו לשאת בתוצאותיה". המוסד הוסיף כי השבת מלוא הסכום עלולה לפגוע בתקציבו ויציבותו.

ככל שייקבע שעליו להשיב כספים, טען, יש להגביל את ההשבה ל-7 השנים שקדמו להגשת התביעה שכן יתרת התקופה התיישנה. בתגובה לכך הדגיש התובע כי בחר שלא להשתמש ב"מערכת האוטומטית" עקב כשלים מהותיים שהתגלו בה. עוד לדבריו, בהליכים אחרים הביטוח הלאומי טען לא אחת כי טענת התיישנות אינה חלה על תשלומים המגיעים לו ולכן הוא "מושתק" מלטעון אחרת כעת מתוך ניסיון "לאחוז בחבל משני קצותיו".

בסיכומו של דבר התקבלה התביעה ברובה והשופטת הורתה כי המומחה החשבונאי שמונה במסגרת ההליך ייחשב את סכום ההשבה הסופי. הנתבע חויב בשכ"ט עו"ד של 250,000 שקל, ב-75% מאגרת התביעה ששילם התובע ובסכום ששילם התובע למומחה.

לפרסום המלא באתר פסקדין

השאר תגובה

כלי נגישות