ביטוח לאומי שלל קצבת הבטחת הכנסה ממובטל בן 62

שלילת קיצבה ביטוח לאומי

ביטוח לאומי שלל קצבת הבטחת הכנסה ממובטל בן 62

הוראה פנימית שהוצאה על ידי המוסד לביטוח לאומי, קובעת שסיוע בתשלום שכר דירה על ידי קרובי משפחה, יחשב כהכנסה וישלול את הזכות לקצבת הבטחת הכנסה. כתוצאה מהוראה זו, החליטו פקידי המוסד לשלול מא', מובטל בן 62, את קצבת הבטחת ההכנסה שלו, לאחר שגילו כי הוריו העבירו לו תמיכה של כ-2,000 ₪ בחודש לכיסוי שכר הדירה.

"הואיל ומדובר בקצבה זעומה, שבקושי מכסה את דמי השכירות, נרתמו הוריו הקשישים של א' לסייע לו במימון שכר הדירה", מבהירה עו"ד יפית מנגל, העוסקת בתביעות של מעסיקים ויחידים מול הביטוח הלאומי בפרקליטי IL, המייצגת את א'. תשלום שכר הדירה הועבר על ידי הוריו של א' ישירות לבעל הדירה, ממנו מושכרת הדירה. על פי הערעור שהוגש על ידי עו"ד מנגל, התנהלות זו נבדקה על ידי המוסד לביטוח לאומי בעבר ואושרה ככזו שאינה פוגעת בזכאותו לקצבה של המבוטח. זאת מאחר שסכום הסיוע שכונה "עזרת קרוב", לא נחשבת בחוק הבטחת הכנסה – כהכנסה.

השאר תגובה

כלי נגישות