וועדת ביקורת המדינה: מעקב תשלומים לזכאים. ציטוט מדברי עו"ד מנגל בוועדה

וועדת ביקורת המדינה על מעקב תשלומים לזכאים

בכנסת – וועדת ביקורת המדינה על מעקב תשלומים לזכאים – 14.12.2009. ציטוט מדברי עו"ד מנגל בוועדה לביקורת המדינה.

"אפרט. המוסד לביטוח לאומי הקים בסוף שנות השמונים אגף שנקרא "ביקורת ניכויים". האגף הזה הוקם בלי הסדרה בחקיקה, בלי מעורבות של המחוקק. מבקרי הניכויים מגיעים למעסיקים על-פי כתב מינוי מסוים, שיש לי העתקים ממנו, ומבקשים מסמכים. יש להם מעין סמכות חקירה בלי שהוסמכו כנדרש, בלי ששמותיהם מפורסמים ברשומות. יש כאן בעיה עם עצם חוקיות המנגנון הזה. אינני יודעת אם זה הפורום לדבר על כך. אני מדברת על גבייה ועל גמלאות.

אותם מבקרי ניכויים – וזה מידע שניתן לי על-ידי הממונה על חופש המידע – גובים בכל שנה כ-130 מיליון שקל מהמעסיקים, כאשר המנגנון פועל כדלקמן: מבכר הניכויים לוקח את שומת מס הכנסה, גוזר ממנה באופן גלובלי סכום של ביקורת ניכויים,  מגיע למעסיק, מקבל שיק והולך הביתה שמח וטוב לב. מה תכלית הגבייה הזאת – אף פעם לא נתנו על כך את הדעת במוסד לביטוח לאומי. הרי תכלית הגבייה היא לשלם הפרשי גמלאות. בתשלום תוספת דמי הביטוח המעסיקים למעשה הגדילו את השכר המבוטח של העובדים.

המנגנון הזה קיים כבר עשרות שנים. פניתי למוסד לביטוח לאומי פעמים רבות, יש לי  מכתבים עוד משנת 2000. פניתי לאחרונה למוסד לביטוח לאומי, וגם נפגשתי עם סמנכ"ל הגבייה ועם היועצת המשפטית במוסד לביטוח לאומי, ואמרתי: תנו למעסיקים איזה מנגנון. הרי דמי ביטוח הם לא מס. דמי ביטוח צריכים להיות משויכים לכל עובד, מה חלקו בדמי הביטוח ששולמו. זה גם על-פי החוק, דרך אגב. כל הגבייה הגלובלית הזאת היא בניגוד לחוק. אבל נניח שלעובד יש תלוש שכר. אני מדברת על גבייה בביקורת הניכויים שהיא מעבר לתלוש השכר, שלא מקבלת ביטוי בתלוש השכר. ביקשתי מסמנכ"ל הגבייה ומהיועצת המשפטית שייתנו למעסיקים איזה מנגנון חישוב. הרי הם גובים על-פי נוסחה גלובלית. שייתנו למעסיק נוסחה גלובלית, שיוכל לפזר ולייחס את דמי הביטוח לכל עובד. התשובה העקבית שאני מקבלת כבר שנים רבות מן המוסד לביטוח לאומי: "אנחנו לא מוכנים לשלם על-פי נוסחה". אתם הרי גובים על-פי נוסחה.

השאר תגובה

כלי נגישות