חיובי יתר בביקורות ניכויים של הביטוח הלאומי

וועדת העבודה הרווחה והבריאות

לא פעם אנו נתקלים בכשלים הקיימים בחיובי מעסיקים בביקורות הניכויים של המוסד לביטוח לאומי.

ברצוננו לעדכן כי לאחרונה, ניתנו פסקי דין בכשלים הנטענים, בתביעות בהן ייצג משרד עו"ד מנגל יפית מעסיקים שונים.

נציין כי בכל פסקי הדין שנציג כאן, קיבל בית הדין את עמדת המעסיק ובא כוחו, וביטל חיובים שונים שהושתו על המעסיקים, בסכומים ניכרים.

להלן שלושה פסקי דין לדוגמה:

  1. בפסק דין שניתן בתביעה של אוניברסיטת בר אילן, ביטל ביה"ד האזורי לעבודה בת"א  (כב' השופטת י' זלמנוביץ גיסין גב' ר' זמרי ערמוני (נציגת עובדים) וגב' ח' מנדלביץ (נציגת  מעסיקים) את מלא החיוב בביקורת הניכויים, לאחר שקבע כי החיוב בביקורת לא נשען על בסיס תשתית עובדתית מוצקה.  כמו כן קיבל בית הדין את הטענה כי גביית דמי ביטוח בדרך של חיוב גלובלי בלא לייחס את הגבייה פרטנית לעובדים פוגעת בזכויות העובדים . בנוסף ביטול בית הדין את חיובי הקנסות בנימוק כי המל"ל הפר כללי יסוד  במשפט המנהלי , להם הוא כפוף כרשות מנהלית, התביעה התקבלה במלואה. 
  2. בפסק דין נוסף שניתן בתביעה של ממן מסוף וניטול מטענים בע"מ, ביטל בית הדין האזורי לעבודה בת"א (כב' השופטת א' גילצר-כץ ונציג ציבור (מעסיקים) ח' רם)  את חיובי הקנסות שחויבה התובעת בביקורת הניכויים וכן ביטל את מלוא החיוב ביחס לשנה בה נטען כי החיוב בוצע בשיהוי ניכר, בית הדין קיבל את טענת התובעת וביטל את מלוא החיוב לאותה שנה  מחמת שיהוי כמו את מלוא הקנסות שחויבה התובעת.
  3. בפסק דין נוסף בתביעה של מגן דוד אדום, ביטל בית הדין האזורי לעבודה בת"א (כב' השופטת יפית זלמנוביץ-גיסין, מר גבריאל נסו ,(נציג עובדים) ומר שלמה כסיף (נציג מעסיקים)  את הקנס שהושת על מגן דוד אדום בביקורת הניכויים ,בנימוק כל המל"ל פעל בניגוד לחובתו כרשות ציבורית והפר כללים המתחייבים במשפט המנהלי.

לסיכום, ניתן לפעול להפחתת חיובים בביקורות ניכויים של הביטוח הלאומי בטענות משפטיות נכונות ובהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו.


הכתבה פורסמה לראשונה באתר חשבונתון


נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.
אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.
צרו קשר:
באתר : https://www.yafitlaw.com/.
טלפון: 03-6446964 , 052-2801399
ימים א – ה, בין השעות 08:30 – 19:30
© כל הזכויות שמורות ליפית מנגל חברת עורכי דין , 2018

השאר תגובה

כלי נגישות