יפית מנגל – גבייה ממעסיקים ועוקץ מערכות

גבייה ממעסיקים

יפית מנגל – גבייה ממעסיקים ועוקץ מערכות 

יום עיון טסטמי 16/3/15 – ביטוח לאומי – גביה ממעסיקים. הרצאתה של עו"ד יפית מנגל מתוך יום עיון טסטמי 16/3/15 לרואי חשבון וחשבי שכר.
חובת המעביד בתשלום דמי הביטוח עבור עובדו וההשלכות על זכויות העובד, שינוי שכר בדיעבד וטענת המוסד להיבט הביטוחי. סוגיות בהעסקת קרובי משפחה, תביעות שיבוב בתאונות עבודה ודרכים לחסכון בתשלומי דמי ביטוח בגין שווי שימוש ברכב.

נושאים נוספים בהרצאה:

  • שינויים בכללי הפריסה וההשלכה על תשלומי גמלאות.
  • תשלום הפרשי מילואים – האם לעובד או למעסיק.
  • העברת מידע מרשות המסים לביטוח הלאומי.
  • דמי ביטוח לבעלי שליטה בחברה.
  • תשלומים לעובדים לאחר ניתוק יחסי עובד ומעסיק.

השאר תגובה

כלי נגישות