סוגיות נבחרות בתחום הגבייה ממעסיקים. מרצה: יפית מנגל

גבייה ממעסיקיםונושאים נוספים. מרצה: יפית מנגל

סוגיות נבחרות בתחום הגבייה ממעסיקים – ב"ל – מרצה: יפית מנגל, עו"ד

• חובת המעסיק בתשלום דמי הביטוח עבור עובדו וההשלכות של על זכויות העובד
• העסקת קרובי משפחה ושלילת זכויות רטרואקטיבי של עובדים אלו
• שינויים בכללי הפריסה וההשלכה על תשלומי גמלאות
• תשלום הפרשי מילואים – האם לעובד או למעסיק
• דמי ביטוח לבעלי שליטה בחברה
• סוגיות בתחום ביקורות ניכויים
• זכות ההשגה על קביעות בביקורות ניכויים
• הפרשי גמלאות כנגד גבייה בביקורות ניכויים
• סמכות המוסד לסטות מקביעות בשומות ניכויים של מס הכנסה

השאר תגובה

כלי נגישות