תגמולי מילואים – אי בהירות לעובד או למעסיק?

תגמולי מילואים – אי בהירות לעובד או למעסיק? בקרב המעסיקים במשק קיימת אי בהירות רבה באשר לאופן יישום הוראות סעיף 280 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב – תגמולי מילואים) התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק" ו/או "חוק הביטוח הלאומי") בעקבות תיקון 127 לחוק משנת 2011 . קיימות דעות שונות בכל הנוגע לזכות המעסיק להותיר בידיו הפרשי…

קרא עוד

תביעה ייצוגית על 600 מ' שקל נגד המדינה

תביעה ייצוגית נגד המדינה

אושרה תביעה ייצוגית נגד המדינה להחזרת 600 מיליון שקל כספי דמי הבראה של המגזר הציבורי. בית המשפט קבע שהתביעה תנוהל בשם כל העובדים בגופים נתמכים ועובדים במוסדות חינוך אשר משכרם הופחתה מחצית מגובה דמי ההבראה בשנת 2009.

קרא עוד

ביטוח לאומי שלל קצבת הבטחת הכנסה ממובטל בן 62

שלילת קיצבה ביטוח לאומי

ביטוח לאומי שלל קצבת הבטחת הכנסה ממובטל בן 62 הוראה פנימית שהוצאה על ידי המוסד לביטוח לאומי, קובעת שסיוע בתשלום שכר דירה על ידי קרובי משפחה, יחשב כהכנסה וישלול את הזכות לקצבת הבטחת הכנסה. כתוצאה מהוראה זו, החליטו פקידי המוסד לשלול מא', מובטל בן 62, את קצבת הבטחת ההכנסה שלו, לאחר שגילו כי הוריו העבירו…

קרא עוד

סוגיות נבחרות בתחום הגבייה ממעסיקים. מרצה: יפית מנגל

גבייה ממעסיקיםונושאים נוספים. מרצה: יפית מנגל

סוגיות נבחרות בתחום הגבייה ממעסיקים – ב"ל – מרצה: יפית מנגל, עו"ד • חובת המעסיק בתשלום דמי הביטוח עבור עובדו וההשלכות של על זכויות העובד • העסקת קרובי משפחה ושלילת זכויות רטרואקטיבי של עובדים אלו • שינויים בכללי הפריסה וההשלכה על תשלומי גמלאות • תשלום הפרשי מילואים – האם לעובד או למעסיק • דמי ביטוח…

קרא עוד

צפו: עובדים במשפחה בביטוח הלאומי

יפית מנגל

צפו: עובדים במשפחה בביטוח הלאומי אנחנו נוטים לחשוב כי אם נשלם את דמי הביטוח הלאומי כל זמן שאנחנו עובדים, בבוא היום כשנפרוש לגמלאות, נזכה בקצבת הזקנה. דרך לקוחה שהגיעה אליה בעניין סירוב ביטוח לאומי לשלם לה קצבת זקנה, עו"ד יפית מנגל הבינה שמונח לפניה תיק שהוא דוגמא לעוד עשרות אלפי עובדים אחרים במשק. לאור הסירוב…

קרא עוד

וועדת ביקורת המדינה: מעקב תשלומים לזכאים. ציטוט מדברי עו"ד מנגל בוועדה

וועדת ביקורת המדינה על מעקב תשלומים לזכאים

המוסד לביטוח לאומי הקים בסוף שנות השמונים אגף שנקרא "ביקורת ניכויים". האגף הזה הוקם בלי הסדרה בחקיקה, בלי מעורבות של המחוקק. מבקרי הניכויים מגיעים למעסיקים על-פי כתב מינוי מסוים…

קרא עוד
כלי נגישות