מגוון שרותים ופתרונות לעסקים

בתחום הביטוח הלאומי

משרדנו מייצג חברות ומעסיקים בנושאי מיסוי שכר עבודה ומיצוי זכויות המעסיקים מול המוסד לביטוח לאומי. 

במהלך שנות פעילותנו קיבלו מעסיקים ועובדים שכירים החזרים כספיים שהוחזקו במהלך השנים בידי הביטוח הלאומי בהיקף כספי הנאמד בעשרות מיליוני שקלים.

בנוסף קיבלו המעסיקים המיוצגים על ידינו החזרי עלויות שכר ותשלומים כספיים בהיקף של מיליוני שקלים מחברות הביטוח השונות בתביעות שיבוב.  

בעקבות תביעה ייצוגית שהגיש משרדנו (עע"מ 6729/10 הסתדרות העובדים מחוז צפון נגד הביטוח הלאומי) החזיר הביטוח הלאומי כ-70 מיליון ש"ח כהפרשי גמלאות על חיובי מעסיקים בביקורות ניכויים .

בעקבות בג"ץ שהגיש משרדנו (2300/15 נס טכנולוגיות בע"מ נגד הביטוח הלאומי ואח') , הקים הביטוח הלאומי לאחר עשרים שנה, וועדות שומה לטיפול בהשגות של מעסיקים ומבוטחים על חיובי דמי ביטוח וקנסות בביקורות ניכויים.

מעסיקים, מהגדולים במשק מיוצגים ע"י משרדנו בהשגות על חיובים בביקורות ניכויים בהפחתת תשלומי דמי ביטוח ,חיובי קנסות ,  בחישוב סכומי בסיס השכר לתשלום דמי ביטוח, תשלום הפרשי גמלאות למעסיקים וכו'.

משרדנו מייצג מעסיקים ומבוטחים בבתי הדין לעבודה ובבתי המשפט בסוגיות תקדימיות אשר טרם נדונו בפסיקה, בכל הנוגע לכשלים שהשתרשו במהלך השנים בתחום הגבייה ממעסיקים בביטוח לאומי בעטיים נפגעים זכויות המעסיקים והעובדים השכירים במשק.

מס הכנסה וביטוח לאומי- נושאי טיפול מדגמיים:

 1. בדיקה וטיפול במערך תשלומי מס הכנסה, מס שכר, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות (חלק עובד+ חלק מעביד+ מס בריאות) ששולמו ביתר בעבר, ככל ששולמו, והפחתת התשלומים השוטפים לעתיד.
 2. ייעוץ וטיפול בסוגיות עקרוניות המתעוררות בארגון מול רשות המסים וביטוח לאומי בתחום מיסוי שכר עבודה, לרבות מיסוי מענקי אי תחרות, מענקים חד פעמיים, תשלומים הוניים לעובדים, ימי גיבוש לעובדים , אירועי פרישה, מימוש אופציות, ועוד.
 3. ייצוג בדיוני שומה והשגה בפני רשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף, וביטוח לאומי.
 4. טיפול במערך התקבולים מהביטוח הלאומי, לרבות גמלאות מחליפות שכר – מילואים ודמי פגיעה בעבודה.
 5. טיפול בקבלת הפרשי גמלאות המגיעים למעסיק בגין תשלומים המוגדרים במערכת כ"תשלום נוסף" .
 6. בדיקה וטיפול במערך תשלומי המיסים לרבות מס שכר שנוכו במקור משכר העבודה ששולמו ביתר בעבר, ככל ששולמו, והפחתת התשלומים השוטפים לעתיד.
 7. ייצוג מעסיקים מול חברות הביטוח בתביעות שיבוב להחזר עלויות שכר בהן נשא המעסיק בזמן תאונות בהן מעורב גורם שלישי.
 8. יעוץ וטיפול בהפחתה ובביטול של קנסות שהושתו ע"י רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי.
 9. ייצוג מול רשות המסים בהליך גילוי מרצון
 10. שירות לנישומים ישראלים בעסקאות בינלאומיות, ולתושבי חוץ בעסקאות בארץ, ומתן חוות דעת מפורטות ומקיפות ביחס לדיני המיסוי בישראל ובמדינות אחרות.
 11. מתן חוות דעת משפטיות בסוגיות בתחום דיני המיסים.

מדוע אנחנו?

25 שנות ניסיון בענף
לחברת עו"ד יפית מנגל ניסיון עשיר של למעלה מ 25 שנים בענף. ייצגנו אלפי תיקים והיינו אחראיים להחזרים כספיים של עשרות מיליוני שקלים ללקוחותינו במהלך השנים.
בעיות עם ביטוח לאומי?
אנחנו המשרד היחיד בארץ שמתמחה בייצוג חברות ומעסיקים בנושאי מיסוי שכר עבודה ומיצוי זכויות המעסיקים אל מול המוסד לביטוח לאומי.
ייצוג מול מס הכנסה ועתירות לבג"ץ
הגשת עתירות לבג"ץ בכל הנושאים, השבת תשלומי מס הכנסה, מס שכר ומע"מ ששולמו ביתר,ביקורות ניכויים ועוד.
ביטוח לאומי
ייצוג אל מול המוסד לביטוח לאומי
ייצוג חברות ומעסיקים אל מול המוסד לביטוח לאומי
 • ייצוג המעסיק בסוגיות הנוגעות לגביית דמי ביטוח.
 • טיפול בתשלום הפרשי גמלאות למעסיק.
 • ייצוג המעסיק בהשגות על חיובי דמי ביטוח לרבות בביקורות ניכויים.
 • טיפול בהחזר תשלומי יתר ששילמו מעסיקים בעבר.
 • ייצוג מעסיקים ועובדים בנושא "שווי שימוש כלכלי" ברכב צמוד לעובדים.
 • התמודדות עם כשלים הקיימים בהתחשבנות שבין המעסיקים למוסד לביטוח לאומי.
 • טיפול משפטי בשיפוי והשבת עלויות שכר ששילם לעובדיו בזמן תאונות עבודה וימי מחלה.
ייצוג בבית דין
ייצוג בבתי הדין
ייצוג בבתי הדין
 • יצוג בבית הדין במחלוקות בתחום יחסי עובד ומעביד
 • וועדות רפואיות
 • ייצוג עובדים בנושא זכאות לגמלאות (דמי פגיעה, לידה, מילואים, אבטלה, שארים, תלויים)
תחומי עיסוק: משפט מנהלי
משפט מנהלי
משפט מנהלי
 • הגשת עתירות מנהליות על פי חוק חופש המידע והגשת עתירות לבג"ץ.
 • מיצוי הזכות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע
 • פעילות יזומה מול וועדות הכנסת לתיקוני חקיקה בתחום הביטוח הלאומי
 • פעילות מול רשויות מקומיות, רשויות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים, וועדות ערר בסוגיות הנוגעות לחריגה מסמכות של הרשות, עקרון חוקיות המינהל וכללי מינהל תקין.
תביעות ייצוגיות
תביעות ייצוגיות
תביעות ייצוגיות
 • הגשת תביעות ייצוגיות נגד רשויות המדינה להשבת תשלומי יתר שנגבו שלא כדין.
ייצוג מול מס הכנסה
ייצוג מול מס הכנסה
ייצוג מול מס הכנסה
 • השבת תשלומי מס הכנסה, מס שכר ומע"מ ששולמו ביתר.
 • ייצוג בביקורות ניכויים.
 • ייצוג המעסיק בסוגיות עקרוניות במיסוי שכר עבודה.
 • מיסוי מענקים חד פעמיים.
 • מיסוי עובדים ישראליים בחו"ל.
לטיגציה וישוב סכסוכים
ליטיגציה ויישוב סכסוכים
ליטיגציה ויישוב סכסוכים
 • בתחום האזרחי- מסחרי.
 • דיני עבודה.
 • דיני נזיקין וביטוח.

קבע פגישת יעוץ ללא התחייבות, עכשיו!

ייעוץ בנושא ייצוג מול הביטוח הלאומי ומס הכנסה לחברות ומעסיקים, עתירות מנהליות, עתירות בג"ץ, תביעות ייצוגיות וייצוג בבתי דין בתחום יחסי עובד מעביד, זכאות לקצבאות וגמלאות ועוד.
כלי נגישות