תגמולי מילואים – אי בהירות לעובד או למעסיק?

תגמולי מילואים – אי בהירות לעובד או למעסיק? בקרב המעסיקים במשק קיימת אי בהירות רבה באשר לאופן יישום הוראות סעיף 280 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב – תגמולי מילואים) התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק" ו/או "חוק הביטוח הלאומי") בעקבות תיקון 127 לחוק משנת 2011 . קיימות דעות שונות בכל הנוגע לזכות המעסיק להותיר בידיו הפרשי…

קרא עוד
כלי נגישות